Länet

Äldre får välja hemtjänst men inte boende

1:40 min

I tolv av länets 13 kommuner kan pensionärerna välja om de vill ha privat eller kommunal hemtjänst. Däremot har ingen av kommunerna infört motsvarande valfrihet när det handlar om boenden för äldre.

– Det är väl så här att för att man skall kunna bedriva en verksamhet med god kvalitet så är det klart att det krävs att man har boenden som inte är allt för små och då är det enklare i en stor stad att ha rätt underlag för att bedriva ett boende, säger Andreas Sturesson (KD), kommunalråd i Jönköpings kommun.

Lagen om valfrihetssystem, LOV, trädde i kraft 2009 och går ut på att öppna upp för privata alternativ inom vård, omsorg och service. Jönköpings kommun var först ut i länet att införa LOV i äldrevården och sedan dess kan pensionärerna där välja om kommunen eller något av de runt en handfull privata företag som etablerat sig ska ge dem hemtjänst.
– Det är fortfarande en mindre andel av de äldre som väljer en annan utförare än kommunen men de som gör det är nöjda med den omsorg de får.

Efter Jönköping har alla kommuner, med undantag för Nässjö, i länet följt efter. Senast att införa LOV i var Mullsjö i april i år. Men till skillnad från flera kommuner i Stockholmsområdet så har ingen i länet inför LOV när det gäller äldreboenden.

För landstingen i landet är det obligatoriskt med valfrihet, men när det gäller kommunerna är det hittills frivilligt. Men närmsta tiden ska regeringen utreda om lagen ska bli obligatorisk, det förklarade äldreminister Maria Larsson (KD) på DN Debatt igår. Och en av frågorna då är om alla äldre personer som beviljas plats på boende framöver ska kunna välja mellan kommunala och privata.

– Vi har ju att anpassa oss efter de lagar som finns och jag tycker att vi idag har för lite inflytande för de äldre, säger Andreas Sturesson.

Tror du det skulle kunna fungera i Jönköpings kommun?
– Det tror jag  säkert, på sikt, nu tror jag att det är en period då folk vänjer sig vid att det finns mer än ett alternativ och det är en resa man måste göra.

Trots att man inte inför LOV när det gäller äldreboenden så finns det ett mått av valfrihet redan idag, enligt Sturesson. Den som bedöms vara i behov av en plats på ett särskilt boende för äldre erbjuds visserligen en viss plats, men man har då möjlighet att tacka nej och ändå stå kvar i kön.
– På det sättet kan man till viss del styra sitt val, men inte med automatik idag, det kan man inte.

Enligt Andreas Sturesson kan kommunen också nästan alltid erbjuda de äldre de platser de önskar om de önskar byta boende.