Kommunen får protestlistor

Ikväll överlämnar Aktionsgruppen för Strömslunds framtid protestlistor till kommunfullmäktige i Trollhättan. Boende i den gamla egnahems-stadsdelen motsätter sig, bland annat kommunens planer på en om-och utbyggnad av Strömslundslundsskolan. Strömslundsborna vill slå vakt om stadsdelens gamla karaktär och rädda kulturmiljön i Sveriges äldsta planerade egnahemsområde.