Höjd ersättning i föräldraförsäkringen föreslås

Flera förändringar i föräldraförsäkringen föreslås i den kommande budgeten. Bland annat ska föräldrar med de lägsta inkomsterna få högre föräldrapenning.

Till exempel vill regeringen begränsa möjligheten att vara föräldraledig efter det att barnet fyllt fyra år. Bara 20 procent av föräldradagarna ska kunna sparas efter fyra år, uppger SVT:s Rapport.

Det ska även bli möjligt att ta ut föräldraledighet tills barnet fyllt tolv år i stället för åtta år som i dag.

Ett annat förslag är att höja ersättningen för dem med lägst inkomster. Grundnivån föreslås höjas från 180 till 225 kronor per dag.

 TT