USA storsatsar på modernisering av kärnvapnen

1:37 min

USA planerar en storsatsning på att modernisera sina kärnvapen - trots det stora budgetunderskottet - och trots att president Obama deklarerat att han vill avskaffa kärnvapnen. Det skriver tidningen Washington Post i dag.

Totalt skulle det gå löst på 350 miljarder dollar under en tioårsperiod att modernisera kärnvapnen, mer än 2000 miljarder svenska kronor. 35 miljarder dollar per år låter som en gigantisk summa men det är ändå bara 5 procent av USAs nuvarande militärutgifter - fast en del bedömare tror att det kan bli ännu dyrare. Washington Post säger inte att det fattats något definitivt beslut men att man i Obamaadministrationen diskuterar en renovering av den här omfattningen.

Allt ska uppgraderas, kärnladdningarna, missilerna, ubåtarna och bombflygplanen, antingen ska de moderniseras eller så ska det byggas nytt. Bara en ny kärnvapenbärande ubåt kostar 10 miljarder dollar.

Det som gör en sådan här satsning kontroversiell är naturligtvis att den skulle komma samtidigt som USA tvingas skära ner i statsbudgeten på alla andra områden. Men kärnvapnen har varit eftersatta under många år och nu måste de renoveras om de ska fungera som avskräckning och inte minst vara säkra, är argumentet.

Samtidigt är det ironiskt om just Obamaadministrationen diskuterar en storsatsning. I april 2009 höll Obama ett stort tal i Prag där han argumenterade för en kärnvapenfri värld - efter det har visserligen USA och Ryssland undertecknat ett begränsat nedrustningsavtal - men kärnvapnen kommer av allt att döma att fortsätta att vara ett centralt inslag i USA:s försvarsdoktrin.