Onsdag 19 september

Skogen och människan

30 min

-Skogen betyder allt för min andliga överlevnad, säger Marianna Agetorp, författare med en egen kulturskog på gården Stensjöäng i Spjutaretorp. Där har hon och hennes man Anders skapat en skogskatedral.
-Sen jag var barn har jag känt att skogen är min tröst, den hjälper mig att förstå vem jag är.
Virkesvolymer och tillväxt går att räkna på. Precis som en lista med rödlistade arter. Men hur mäter man det andra?

Skogen som upplevelselandskap är inte prioriterat, menar Peter Fredman , professor på Mittuniversitet. Rödlistade arter och virkesvolymer är enklare att räkna men hur mäter man skogens betydelse för människan? Forskning försöker nu lära sig mer om skogens och friluftslivets betydelse för oss som människor. Skogens sociala värden, vilken plats har det i kampen om utrymmet i skogen?

I programmet möter ni ocksa Maria Vildhjärta Westerberg, pinnkonstnär, i ett samtal med Naturmorgons Jenny Berntson Djurvall. Ett utdrag från en kommande P4-Dokumentär som sänds på söndag  kl. 22.05

Detta är det tredje programmet i Tendens serie "Vems är skogen?".

P1 granskar skogen i ett samarbete mellan Vetenskapsradion, Klotet, Naturmorgon, Tendens Barnen och P4-Dokumentär.