HUDDINGE

Bandidos flyttplaner fick Huddinge att vakna upp

1:54 min

Det kriminella gänget Bandidos flytt och försök till etablering i Huddinge har varit ett uppvaknande för kommunen. Nu ska Huddinge bland annat ta tag i nyrekryteringen av ungdomar till gäng, särskilt från områden som Flemingsberg och Visättra som länge nonchalerats av polis och kommun.

– Flemingsberg och Visättra är områden som har haft problem med gängbildning under längre tid. Tyvärr har varken polisen eller samhället i stort tagit sitt ansvar, man har inte riktat in insatserna, trots att polishuset ligger par hundra meter bort, säger Amir Rostami, forskare och polis vid Stockholmspolisen.

De senaste åren har flera gäng försökt etablera sig i Huddinge kommun. Vissa har lyckats under kortare tider för att sedan splittras, samtidigt som nya och nygamla är på ingång.

Störst är problemet i Flemingsberg, Visättra och Vårby där också arbetslösheten är högre än snittet i kommunen.

Huddinge jobbar nu för ett större samarbete mellan grannkommunerna,  myndigheter och andra samhällsaktörer för att stävja gängbildning och nyrekrytering.

En viktig aktör är fastighetsägarna. I Vårby gård har fastighetsägarna börjat ta ett större socialt och ekonomist ansvar med stöd till föreningar till exempel, säger Christian Ottosson, ordförande i Huddinge brottsförebygganderåd, men han skulle vilja se att de gjorde mer.

– Det steget jag hoppas på att man kan ta tillsammans med kommunen är att göra investeringar för framtiden i de här områdena. Det kan handla om både nybyggnationer, upprustning och hur man kan få till ökat antal arbetsplatser, så att det inte bara blir områden man sover i.

 Forskaren Amir Rostami är inne på samma linje som polisen i Södertälje. Problemet med gäng och nyrekrytering kan inte lösas enbart av polisen.

-- Huddinge ska se till att ge sina medborgare och de som bor här, speciellt ungdomarna, bra förutsättningar för framtiden. De ska stärka utbildningsväsendet och  se till det finns arbetstillfällen, då har man kommit långt i det förebyggande arbetet.