Fortsatt energirådgivning

Det ser ut som om kommunernas energirådgivning får vara kvar, även efter det att den nuvarande perioden går ut vid årsskiftet. Om regeringens energiproposition går igenom i riksdagen, betyder det att Energimyndigheten får 540 miljoner att satsa på de regionala energikontoren. Energirådgivarnas viktigaste uppgift har varit att få villaägare att ställa om från direktverkande elvärme till exempelvis luftvärmepumpar och pelletseldning för att på så sätt spara el.