Kommunalt missnöje med lönerna

Kommunalarbetareförbundet har möjlighet att säga upp sitt treåriga löneavtal efter två år om lönehöjningarna inte blir som man planerat. Flera faktorer pekar nu mot att de lågavlönade kommunalarna inte får ut vad de hoppats. Och missnöjet bland medlemmarna är stort.
- Jag tror att det handlar om en kvinnofråga, man utgår från att vi är lojala därför att vi arbetar med människor. Vi känner starkt för dem oavsett om det är barn eller gamla och det tror jag man utnyttjar, säger Carina Undén sektionsordförande i Kommunal Katarina/Sofia i Stockholm. I avtalsrörelsen för drygt ett år sedan var LO:s linje att de lågavlönade kvinnorna, som finns framförallt i Kommunal, skulle få mer än andra bättre avlönade grupper. Kommunals mål var att lönerna skulle ligga på samma nivå som verkstadsarbetarnas inom fyra år. Kommunalarna fick 11 procent fördelat på tre år. Det är i de lokala förhandligarna som rejäla påslag utöver det måste till för att Kommunals mål ska nås. Men där får Carina Undén och många andra fackliga förhandlare arbetsgivarens beske att pengarna är slut. Tjänstemännen har redan fått rejäla påslag. Carina Undén och många med henne tycker att det sista avtalsåret ska sägas upp - det ska i så fall ske senast den sista oktober. Och hon är långt ifrån ensam. En enkät tidningen Kommunalarbetaren gjort visar att tre av fyra sektionsordföranden anser att de påslag som givits utöver de i det centrala avtalet hittills varit marginella. Någon statistik utöver den för hela den kommunala sektorn finns ännu inte - enligt den från Konjunkturinstitutet ökade lönerna i kommunerna totalt med 3.9 procent mellan januari och november 2001. Det motsvarar 0.1 procent mer än vad avtalet säger. Statistik från Medlingsinstitutet visar också på ökande lönegap mellan kvinnor och män och mellan arbetare och tjänstemän. Pia Lille