HD beslutar om prövningstillstånd av stenbrytning i Bunge

Högsta domstolen tar upp frågan om domstolen ska ta upp villkoren för Nordkalks nya stenbrott vid Ducker i Bunge till prövning eller inte. Besked om domstolens beslut kan dock dröja till senare i veckan.

Mark- och miljööverdomstolens dom att tillåta stenbrytningen på vissa villkor kom i juli och har överklagats av bland andra Naturvårdsverket, miljö- och hälsoskyddsnämnden och föreningen Bevara Ojnareskogen.

Högsta Domstolen har tidigare sagt nej till flera krav på att röjningsarbetet skulle stoppas i väntan på deras besked. Men just nu ligger förberedelserna inför Duckerbottet nere ändå, efter att Länsstyrelsen stoppade avverkning.

Det gäller förberedelser för brottet och transportbandet. Anledningen var oklarheter kring hur mycket skog Nordkalk får avverka innan brytningen sätter igång.

För tre år sedan när Mark- och miljööverdomstolen sa ja till det nya stenbrottet valde Högsta Domstolen att inte ta upp domen till prövning.