EUs mål är omätbara

EUs mål att bli världens mest konkurrenskraftiga ekonomi inom 8 år är så diffust formulerat att det blir svårt att veta om målet kommer att bli nått eller inte. Det anser Sixten Korkman , chef för finans- och valutafrågor vid sekreteriatet för EUs ministerråd.
Men trots kritiken försvarar han EUs mål. -Det finns trots allt ett samförstånd om värdet av stabilitet och en bättre fungerande inre marknad. Målet är inte speciellt precist definierat och jag vet inte hur man ska mäta det, säger han. Det är bl a bristen på ekonomiska nyckeltal i stil med årlig tillväxt i bruttonationalprodukt, produktivitet utbildningsnivå och liknande som gör att kommer bli svårt att veta om EU kommer att nå sitt mål. Något som också kan vara EUs avsikt, då det är närmast omöjligt för EU att centraldirigera utvecklingen i 15 eller kanske 25 stycken medlemsländer. I stället handlar det om att t ex Sverige på egen hand måste förbättra sin egen ekonomi. Christer Hillbom