Minskad risk för tandlossning

Den som slutar röka minskar risken att få tandlossning och muncancer, enligt en ny rapport.
Tandvårdspersonalen borde därför bli bättre på att ge enkla råd och information om rökavvänjning, anser Susanna Axelsson, tandläkare vid Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Hon är projektsamordnare för rapporten Rökning och ohälsa i munnen, som SBU publicerar i dag. Tandlossning är tre till fem gånger vanligare bland rökare än bland icke rökare, och även en enkel information kan få en hel del människor att sluta röka, tror Susanna Axelsson.