"Ny bedömning av sjukersättning är välkommen"

Försäkringskassan ändrar bedömningen av vilka som ska få sjukersättning, eller förtidspension som det tidigare kallades. Efter att ha granskat ett flertal fall i domstol backar nu myndigheten när det gäller den hårda tillämpningen av reglerna.

– Väldigt många kommer att välkomna det här, för att man tycker att det har varit jobbigt att vara sjuk, att ingen förbättring äger rum och man ändå måste gå runt i sjukförsäkringen och på Arbetsförmedlingen, säger Dan Eliasson, Försäkringskassans generaldirektör

Antalet förtidspensionärer har sjunkit dramatiskt sedan regeringen ändrade sjukreglerna 2008. Då blev det svårare för den som varit sjuk länge att bli förtidspensionär.

Men Försäkringskassan har i dag informerat alla anställda om att tillämpningen nu måste ändras.

Efter att ha granskat ett antal domar med svårvärderade sjukdomsbesvär konstaterar myndigheten att även personer "med kroniska sjukdomar eller irreversibla skador" ska ha rätt till förtidspension.

– Det är svårbedömda diagnoser och syndrom där sjukdomsförloppet inte har förbättrats under lång tid, och vi ser att medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering inte har fungerat eller inte kommer att fungera inom överskådlig period, då kan vi gå till sjukersättning, säger Dan Eliasson.

Kan det till exempel gälla personer med Fibromyalgi eller trötthetssyndrom?

– Det kan säkert finnas personer i de grupperna som kan ges en ny möjlighet nu, men jag vill inte koppla det här till enskilda sjukdomar. Vi måste göra en bedömning i varje enskilt fall.

Försäkringskassan ska alltså inte längre kunna neka någon sjukersättning bara genom att motivera det med att "arbetsförmågan inte kan anses stadigvarande nedsatt". En formulering som infördes när reglerna ändrades 2008 och som inneburit att många långtidssjuka som sökt förtidspension fått nej.

Från och med nu måste Försäkringskassan också väga in hur länge personen varit sjuk. Bland domarna som granskats finns exempel på personer som insjuknat redan 2000 och sen varit sjukskrivna, men inte fått rätt till förtidspension.

Försäkringskassan har ju fått mycket kritik genom åren, sedan reglerna ändrades, för att vara för hård och för strikt. Kommer den synen ändras nu?

– Jag tycker att i den mån Försäkringskassan får klä skott för de nya reglerna så siktar den kritiken fel. Man får naturligtvis föra samtal med riksdagsledamöter om man tycker att regelverket är felaktigt, säger Dan Eliasson.

Eliasson understryker att det nya utrymme de hittat för att tillämpa reglerna om sjukersättning inte är väldigt stort, utan att det är ett visst utrymme som öppnas.

– Det kommer säkert att påverka bilden av Försäkringskassan, säger han.

I år räknar myndigheten med 9500 nybeviljade förtidspensionärer. Till följd av att man nu utvidgar rätten till sjukersättning räknar man att den siffran ökar med ytterligare 1000 förtidspensionärer nästa år.