Högsta Domstolen tar upp kalkbrottet i Bunge

2:37 min

Högsta domstolen, HD, har beslutat om "partiellt prövningstillstånd" i frågan om den omtvistade kalktäkten Ducker i Bunge på norra Gotland.

Prövningstillståndet gäller "vilken betydelse Miljööverdomstolens lagakraftvunna dom om tillåtlighet har vid den aktuella prövningen av tillståndsfrågan. Frågan om prövningstillstånd rörande målet i övrigt förklaras vilande", skriver HD på nätet.

Beslutet innebär att HD först ska se över vilken betydelse Miljööverdomstolens dom från 2009 har för den fortsatta prövningen. Det var då Nordkalk fick tillstånd till brytningen men inte villkoren för den. Även då överklagades domen till HD. Men högsta domstolen gav då inte prövningstillstånd.

Frågan om prövningstillstånd i resten av Ducker-målet tar Högsta Domstolen inte ställning till ännu, utan den frågan är vilande. Där har bland annat Region Gotlands miljö- och hälsoskyddsnämnd överklagat de miljökrav som ska gälla för att Nordkalk ska få börja med stenbrytningen.

Håkan Pihl, som är projektledare för Duckerbrottet på Nordkalk, säger i en första kommentar att HD:s besked var oväntat och att han hade önskat en tydligare motivering av domstolen.