HD prövar dom om kalkbrytningen på Gotland

1:46 min

Högsta domstolen har beslutat om ett delvist, så kallat partiellt prövningstillstånd, i frågan om den omtvistade kalktäkten vid Ducker i Bunge på norra Gotland.

I dag sa Högsta domstolen att den ska pröva delar av rättsprocessen kring det kalkbrott som Nordkalk planerar på Gotland, mitt i ett område med skyddsvärda och sällsynta arter.

Dagens besked är knapphändigt och Naturvårdsverket håller på att analysera vad det egentligen innebär. Men grannar till skogen är glada och försiktigt hoppfulla.

– Jag vågar inte riktigt hoppas något, jag vill gärna läsa på själv och sätta mig in i det, men det låter jättebra, säger Daniel Heilborn som bor i Bunge.

Högsta Domstolen har tidigare nekat att ge prövningstillstånd för att titta närmare på rättsprocessen kring kalkbrottet. I dag gav HD ett partiellt prövningstillstånd när det gäller tillåtligheten. Det gäller domen år 2009 i Miljööverdomstolen.

Området omges av naturreservat och är tidigare föreslaget som nationalpark av Naturvårdsverket. Där finns sällsynta växter som gaffelfibblan, som inte hittats någon annanstans. Men där finns också rika tillgångar på kalk för industrin. De båda riksintressena ställdes mot varandra och år 2009 sa miljööverdomstolen att kalkbrytning kan ske där, trots naturvärdena.

Det har sedan ifrågasatts av både Naturvårdsverket och av miljödomstolen, underinstansen, som sa att det inte går att både bryta kalk och skydda arterna på stället.

I somras fick företaget Nordkalk trots det klartecken av miljööverdomstolen, och sedan dess har protesterna varit livliga. Nu ska HD undersöka turerna i miljööverdomstolens första dom år 2009.

Lantbrukaren Nisse Karlström, vars gård ligger några kilometer från det tänkta kalkbrottet, har oroat sig för om hans vatten räcker till om kalkbrottet växer mångfalt. I dag är han försiktigt glad.

– Vi får nog vänta lite, vi kan inte säga att det är okej redan, men det är ett steg i rätt riktning, säger Nisse Karlström.

Dagens besked från HD stoppar inte kalkbrottet, men Naturvårdsverkets sektionschef Erika Ekman säger att hon väntar sig att Nordkalk nu avvaktar.