''Alla måste vara med i Sala''

Alla kommunala förvaltningar i Sala måste vara med i arbetet att få kommunens ekonomi i balans, även de som är duktiga, säger kommunalrådet Tommy Johansson.
Som P4 Västmanland tidigare rapporterat belastas ekonomin i Sala bland annat av att skolförvaltningen drog över sin budget förra året, enligt de senaste uppgifterna med 18 miljoner kr. Det innebär att det överskott man tidigare räknade med i den kommunala ekonomin nu istället har blivit ett minus på fyra miljoner kr, och de miljonerna måste alltså alla förvaltningar vara med och dra in. ''Vi vill ju värna om kärnverksamheterna i Sala, om barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen, och när vi nu har fått ett läge vi inte kunde förutse måste alla vara med och hjälpa till'', säger Tommy Johansson. Sala kommun har inte bara fyra miljoner att dra in i år utan i framtiden väntar också en pensionsskuld om några år på över 30 miljoner kr. Dessutom måste man inom några år rekrytera mycket folk i och med stora pensionsavgångar.