Kritik mot omflyttningar inom Försvarsmakten

2:09 min

Irritationen är stor bland anställda inom Försvarsmakten. I förra veckan fick alla besked om var de ska arbeta i framtiden och nu visar det sig att minst 50 kaptener och löjtnanter kommer flyttas ner i hierarkin och få en nyutbildad fänrik som ny plutonchef över sig.

– Vi har tyckt att det är en olycklig utveckling. Både för de äldre, rutinerade, men även för de nya.  Man tycker att det borde kunna finnas instegsbefattningar för de nya innan de blir plutonchefer på sikt, säger officersförbundets ordförande Lars Fresker.

Men hur tror du att det påverkar moral och inställning bland äldre officerare?

– Jag vet att många är upprörda över det här och man förstår inte hur det har gått till. Det har varit bristande information om hur det här ska lösas rent praktiskt.

På olika försvarsbloggar på nätet tycks det som en del officerare med tio-femton års erfarenhet tappat sugen när de fått veta en person som de själva utbildade för ett par år sedan plötsligt ska komma och ta över plutonen med en 30-40 soldater.

Andra försvarsanställda undrar hur det ska fungera när de mer erfarna formellt blir underordnade, men i praktiken antagligen återigen får utbilda och stödja fänrikarna. Skulle det dessutom bli fråga om uppdrag utomlands vore upplägget med mer oerfarna chefer direkt farligt för soldaterna, menar kritiker.

ÖB Sverker Göranson har själv skrivit ett svar där han medger att han skulle reagerat likadant om han varit i de berördas kläder. Men enligt honom är det nödvändigt att placera fänrikarna på de här posterna för att det nya systemet med två typer av officerare, i grova drag de som utbildar på kaserngården respektive de bakom skrivborden, ska fungera i framtiden.

Per-Olof Stålesjö är personaldirektör inom Försvarsmakten.

– Jag tror att i det stora hela så har man förståelse för den här förändringen. Sen kan jag inse att från fall till fall så kan det kännas lite bittert, säger han.

Enligt Per-Olof Stålesjö handlar det om att plutonchefer och uppåt i det nya försvaret ska ha akademisk utbildning och de har de nya fänrikarna som därför placeras på den nivån. Försvarsanställda har spekulerat i att förbandschefer på eget initiativ kan byta plats på kaptenerna och fänrikarna. Men det motsätter sig Per-Olof Stålesjö.

– Det är definitivt inte lämpligt.