Kriminella gäng styr i danska fängelser

2:03 min

Den ökade satsningen mot gängkriminalitet i Danmark har gjort fängelserna överfulla. Och i praktiken styr nu mc-gäng och andra kriminella gäng de danska fängelserna eftersom många fängelseanställda känner sig hotade av gängen, visar en kartläggning.

Jörgen Bang, fängelsedirektör för Statsfängelset Östjylland där alla Hells Angels-medlemmar och deras anhängare avtjänar sina straff, känner väl igen situationen med pressen från gängmedlemmarna.

– Genom sitt nätverk utanför har de bra kunskap om de anställda och de anställdas familjer. Och det är ju inte trevligt, säger han.

En satsning från polis- och åklagarsidan gör att det i dag sitter runt 350 medlemmar i kriminella gäng - till exempel mc-gäng som Hells Angels och Bandidos - i danska fängelser.

De senaste tio åren har antalet intagna på danska fängelser ökat med 30 procent och orsakat överbeläggning, medan antalet anställda bara har ökat med knappt fem procent. Och eftersom gängmedlemmarna dessutom är resurskrävande så har det blivit tuffare för de anställda.

Bland annat gör rädslan för repressalier att personalen ibland avstår från att visitera fångar eller deras celler trots att man misstänker att det finns droger eller mobiltelefoner, säger Fängelseförbundets ordförande Kim Österby.

– Men det betyder också att vi lämnar makten ifrån oss och låter de starka fångarna sätta dagordningen, säger han.

I en undersökning som Fängelseförbundet gjort säger sju av tio fängelseanställda att man har stått inför situationer som man känt att man inte klarat att lösa på det sätt som man hade velat och mer än var tredje känner sig hotad av gängmedlemmar.

På Kriminalvården är man medveten om problemet och tror att lösningen skulle vara att i högre grad separera fångarna.

– En slutlig lösning kan vi bara uppnå genom att dela upp fängelserna så vi kan hålla gängmedlemmarna avskilda från andra fångar, säger Kriminalvårdens generaldirektör William Rentzmann.