Nytt hopp för Ruskseleskolan.

id ett stormöte igår om den nedlägningshotade skolan i Rusksele framkom att en nedläggning inte innebär en besparing. Enligt en beräkning gjord av kommunens tjänstemän skulle ökade kostnader för skolskjutsar istället innebära att en fördyrning för kommuen. Socialdemokratiska kommunalrådet Lily Bäcklund stödjer inte barn-och utbildningsnämndens förslag att lägga ned skolan. -Om byborna lovar att hålla barnantalet uppe kan skolan får vara kvar, sa Lily Bäcklund igår till föräldrar på mötet.