ETIOPIENSVENSKARNA

Schibbye och Persson träffar Dawit Isaaks bror

1:11 min

Martin Schibbye och Johan Persson ska nu kämpa vidare för att hjälpa andra politiska fångar och lyfta frågan om pressfrihet och utrikesjournalisters villkor. 

Hur har det varit sedan ni kom hem?

– Väldigt hektiskt. Mest av allt hade man velat lägga sig och sova, men vi känner att vi har ett väldigt stort ansvar. Jag och Martin hade tur, det sitter hundratals politiska fångar kvar i Etiopien och det är för dem vi måste jobba nu, vi måste ut och berätta vad som har hänt, säger Johan Persson.

Vad tänker ni göra rent konkret?

– Vi har tagit kontakt med David Isaaks bror i Göteborg och kommer träffa honom så snart som möjligt och se vad vi kan göra för att få ut vår kollega i Eritrea. Och använda den röst och plattform vi har fått för att lyfta frågorna, säger Martin Schibbye och fortsätter:

– Det är skönt att komma hem och känna att de här 14 månaderna inte varit förgäves. Att vi har suttit för en bra sak. Frågor kring pressfrihet, frågor kring Ogadenregionen, utrikesjournalisterns villkor har rests, andra journalister har tagit vid där vi slutade.

Hur pass känd har eran situation varit i Etiopien för till exempel journalister som jobbar där?

– Ja väldigt känd för journalister, men de flesta människor i landet nås enbart av statstelevisionens budskap så där är vi nog mest kända som terrorister, säger Martin Schibbye.