18 september 2012

"Det spörs"

5:14 min

-Hur blir vädret idag månne?
-Ja, det spörs!
Idag reder Jan Strid ut begreppet "Det spörs", som betyder ungefär: ja det är frågan det.
Spörs kommer från ordet spörja, som betyder fråga och Jan berättar även att man kan härleda spörja ännu längre bak i tiden...till jägartiden, då det hela började med ordet spår.