Stor skillnad i tillväxt

Tillväxten i invandrarföretag är lägre än bland svenskledda. Och gapet blir större. Det visar en studie som gjorts av handelshögskolan i Jönköping och arbetslivsinstitutet.
Medan de svenskledda företaget fördubblade sin omsättning mellan 1995 och 1999, så visade invandrarnas företag i snitt en 50-procentig ökning. Om utvecklingen fortsätter kommer gapet mellan invandrares och svenskars företag att öka ytterligare, visar studien.