LINKÖPING

Psykologhjälp för äldre via Internet

0:57 min

Fler än var tionde person över 65 år lider av depression eller nedstämdhet, enligt statistik från Socialstyrelsen. Nu vill Linköpings Universitet, under ledning av professor Gerhard Andersson, satsa på psykologisk behandling för äldre - via Internet.

Enligt socialstyrelsen lider 12-15 procent av alla personer över 65 år av nedstämdhet och depression, men hjälp i form av psykologisk behandling är inte alltid självklar.

- Äldre rekommenderas oftare medicinering än psykologisk behandling, säger professor Gerhard Andersson, Linköpings universitet, som leder försök.

Som ett alternativ vill man nu på försök inleda behandling via internet, där patienten också på egen han får möjlighet lära sig hitta mer individanpassad hjälp mot ångest.