Radar

Bok om könsdiskriminering av män

14 min

Författaren Pär Ström uppmärksammar det ojämnställda samhället i en ny bok: Mansförbjudet. Genom den vill han göra allmänheten medveten om de områden där kvinnor har fördelar på grund av sitt kön, som inte männen får ta del av.

Utdrag från bokens baksida: "Det pratas mycket om diskriminering av kvinnor, men det är svårt att hitta exempel på sådan i Sverige. Däremot är diskrimineringen av män och pojkar mycket utbredd."

I Radar debatterade Per Ström med feministen och socialdemokraten Olof Björkmarker. Klicka på ljudfilen för att höra debatten.