Anbud om tågtrafik klara idag

I dag ska anbuden på tågtrafiken till och från övre Norrland vara inlämnade till Rikstrafiken. Tågkompaniet är en av de som är med å slåss om att få köra trafiken.
I fjol avbröts upphandlingen av trafiken efter tågkompaniet påtalat för konkurrensverket att SJ å Connex var för sig kvalificerade sig för upphandlingen - men ändå valde att gå ihop. Tågkompaniet menade att Norrlandstrafiken riskerade att tas över av två stora företag som skapade monopol på tågtrafiken i Norrbotten. Därför vill man få prövat om samarbetet mellan SJ och Connex var förenligt med konkurrenslagstiftningen. För att slippa krångel beslöt rikstrafiken då att göra en kortare upphandling - som vanns av Tågkompaniet. På grund av det la konkurrensverket ner sin utredning. Nu gäller avtalet betydligt mer - det sträcker sig över fem år.