Landsbygdspengar hit

Nära en tiondel av 19 miljoner kr som regeringen beslutat fördela mellan olika projekt för att utveckla landsbygden, hamnar hos den lokala aktionsgruppen i Nedre Dalälven. Aktionsgruppen får drygt 1,6 miljoner kr för olika projekt som i slutänden skall leda till nya jobb, berättar Kalle Hedin som leder verksamheten: ''Vi har ju ett mål; det här ska ju bidra till 210 nya arbetstillfällen och bidra till inflyttning från Stockholm och Mälardalen, och skapa nya företag'', säger Kalle Hedin till P4 Gävleborg. ''Trenden vänder nu, Heby och Sala till exempel har ju en inflyttning, landsbygden lockar''.