VÄSTERÅS

Radioaktiva utsläpp från Westinghouse i Västerås

1:40 min

Små mängder radioaktiva ämnen har upptäckts i dagvattnet vid kärnbränslefabriken Westinghouse i Västerås. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är halterna så låga att de inte innebär några risker för allmänheten.

Enligt Nils Addo, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten är det fyra olika radioaktiva ämnen som upptäckts i slam.

Det är ännu så länge oklart hur ämnena hamnat där, och Westinghouse utreder nu orsaken till läckaget.

I förra veckan slamsögs delar av dagvattensystemet vid fabriken i Västerås.

När slamsugningsbilen skulle lämna området uppmättes förhöjda nivåer av radioaktiva ämnen i slammet.

– Mätsystemet larmade när bilen skulle passera ut, säger Nils Addo.

Även i dagvattnets utlopp i ett dike utanför fabriksområdet upptäcktes låga halter.

Men halterna ska vara så låga att de inte innebär några risker för allmänheten. Westinghouse ser ändå allvarligt på det hela, säger miljö-, hälsa- och säkerhetschefen Berndt Holmqvist:

– Naturligtvis är det något som inte ska förekomma och därför har vi påbörjat en utredning.

Nu fortsätter Westinghouse sina undersökningar för att få fram var det kan finnas radioaktiva ämnen, säger miljö-, hälsa- och säkerhetschefen Berndt Holmqvist:

– Vi har noterat att detta finns i en dagvattenbrunn och lite små mängder i ett dike och det vi gör nu är att vi provtar inne på bränsleserviceverksamhetens verkstäder och i källarvåningen, säger han.

Och nu måste man gå vidare, för att undvika att det sker fler utsläpp av radioaktiva ämnen från Westinghouses fabrik i Västerås - och då handlar det om orsaker:

– Vi tar alltså en del prover för närvarande och de kommer senare att ligga till grund för att kunna klargöra orsaken, och när orsaken är klargjord så kan vi vidta åtgärder.

När utredningen kan vara klar är svårt att säga, men Berndt Holmqvist hoppas att det går snabbt:

– Vår förhoppning är att ha utredningen klar inom en till två veckor, säger miljö-, hälsa- och säkerhetschefen Berndt Holmqvist.