Första vindkraftstornet invigs i Tyskland

2:04 min

Vindkraftverkstorn byggda i trä kan göra vindkraften både billigare och effektivare. Istället för ståltorn som är svåra att transportera så kan träplattor som monteras på plats användas. Den tekniken testas nu i Hannover i Tyskland där ett 100 meter högt vindkraftverkstorn i trä är på väg att färdigställas.

– Här klättrar vi upp i världens första storskaliga trätorn för vindenergi. Det är stora balkar här men det som egentligen bär upp hela konstruktionen är väggarna som är en slags 30 cm tjocka limmade spånplattor, berättar Vetenskapsradions utsände Marcus Hansson.

200 ton väger hela tornet och det krävs för att bära upp den 90 ton tunga vindturbinen. Det nästan 100 meter höga trätornet består av 54 stycken avlånga träplattor som är upp till 15 meter långa och gjorda av korslimmad gran. Virket kommer från svensk-finska trävarukoncernen Stora Enso, som med intresse följer utvecklingen här i Tyskland.

– En av fördelarna med trätornet är att det består av stora träpaneler som sätts ihop på plats, vilket gör det lättare att transportera än traditionella ståltorn. Därmed så kan man också bygga högre med trä, eftersom ståltorn över 100 meters höjd blir så otympliga att de inte får plats på motorvägarna, enligt Holger Giebel, VD i företaget Timber Tower.

Trä har tio gånger så hög tålighet mot utmattning jämfört med stål, säger Giebel och jämför med att när man böjer ett gem fram och tillbaka så går det strax av. Men inte ett trätorn, som därmed får dubbel livslängd jämfört med ståltorn. Med allt detta sagt så räknar Holger Giebel med att kunna bygga vindkraftanläggningar i trä 10 till 15 procent billigare än jämförbara anläggningar i stål.

Utifrån sett är det inte mycket som skiljer trätornet från ett vanligt vindkraftverk. Först när man går närmare ser man att tornet är åttkantigt och klätt med en grå skyddsplast. Inne i själva tornet finns ett slags träskelett, men det är egentligen bara till för att underlätta hopsättandet av det bärande yttre skalet.

Uppförandet i Tyskland ses som ett test för att tekniken verkligen fungerar. Timber Tower planerar nu att bygga både 140 och 160 meter höga torn med större och kraftfullare turbiner och menar att även 200 meter vore möjligt. Ett land där detta kan bli av redan nästa eller nästnästa år är Sverige.

Förra året publicerade ingenjören Anders Angentyr en på Högskolan Dalarna där han undersökt förutsättningarna för trätorn i svensk vindkraft. I sin rapport kunde Anders Angentyr slå fast att trenden går mot allt högre vindkraftverk. De högre höjderna krävs eftersom man i det skogsklädda Sverige måste upp på högre höjder - gärna 140 meter - för att där fånga de riktigt friska vindarna och därmed få bättre ekonomi i vindkraftverken. Om alla vindkraftverk som planeras i Sverige fram till 2020 skulle byggas  i trä, så vore den marknaden värd 2 till 3 miljarder kronor, enligt Angentyrs beräkningar.

Intresset från Svenskt håll för den här tekniken är stor. Energiintensiva industrins vindbolag, VindIn, undersöker till exempel möjligheterna med trätorn i Sverige, men ännu saknas svensk certifiering. Varje turbintyp måste godkännas för användning med trätorn och det är en dyr och omständig process.

– Det skulle vara oerhört intressant om vi fick även etablering av trätorn. För jag tror samtidigt att det skulle vara en väldigt trevlig image att kunna visa att när man bygger den här typen av förnyelsebar elproduktion så kan man även använda den här typen av förnyelsebart konstruktionsmaterial. Redan nästa upphandlingssäsong (2013) så hoppas vi kunna ha med trätorn i planeringen, säger Anders Heldemar marknadschef på VindIn.