Riktlinjer för privatpost

Stadsledningskontoret inom Västerås stad har lagt fram ett förslag till riktlinjer när det gäller privat post till kommunanställda, som en direkt följd av kritik från justitieombudsmannen, JO.
JO anser i ett beslut från november förra året att kommunen gjorde fel som öppnade privat post till ett fackligt ombud på en gymnasieskola i Västerås. JO ansåg att en kommun måste ha fullmakt för att få öppna privat post, och det har nu stadsledningskontoret skrivit ner i sina riktlinjer, och skulle en anställd inte ha gett någon fullmakt kan han eller hon till och med kunna kallas in under sin semester för att öppna sin post. ''Det är ju det extrema fallet. Det som är optimalt är ju att man försöker få sådan här privat post till sin hemadress, naturligtvis, då slipper man ju alla problem, men vi lever ju under offentlighetsprincipens regler, och det är ju en väldigt stark och viktig princip i svensk lagstiftning. Det är ju en av de pelare som demokratin vilar på, nämligen att allmänna handlingar blir kända för den som vill ta del av dem, blir diarieförda och registrerade, och gjorda kända, och bland annat ni journalister lever ju på att vi har den här ordningen i Sverige, att inga handlingar blir liggande oöppnade på någon tjänstemans rum eller i någon brevkorg under någon lång period'', säger kanslichef Kajsa Fernqvist till P4 Västmanland. ''Därför måste man se till att man har regler som gör att posten blir öppnad, att den inte blir liggande, och det här trycker också JO på i sitt beslut''.