Panaxias lurade kunder kan få pengar tillbaka

2:17 min

Det finns en chans att värdeföretaget Panaxias kunder kan få tillbaka en del av de pengar som försvunnit från butiker och handlare i samband med den förskingring som Panaxia misstänks för.

Bolaget har bland annat hand om några av Coops butiker på Gotland.

– När jag hörde det på nyheterna gick jag in och stoppade och gjorde det jag kunde med en gång, säger Lena Wahlgren, som är ekonomichef hos Coop Gotland.

Är du orolig?

– Det är klart att vi har funderingar kring vad som har hänt. Det är några dagar hos oss som vi har obekräftade, säger hon.

Några av Coops butiker på Gotland hör till dem som drabbats av den förskingring som värdeföretaget Panaxia misstänks för.

Panaxia har haft ansvaret för att föra in kundernas dagskassor på rätt konto, men enligt utredningen hittills verkar Panaxia ha använt kundernas pengarna för att täcka förluster i det egna bolaget.

För två veckor sedan gick Panaxia i konkurs.

Butiker som anlitat Panaxia saknar enligt uppskattningar dagskassor på totalt omkring 500 miljoner kronor, alltså en halv miljard. Pengar som borde ha kommit in dagarna före konkursen.

Men advokat Lars-Henrik Andersson, som utsetts till konkursförvaltare, säger att butikerna har en chans att få tillbaka en del av sina pengar.

– En andel tror jag att vi skulle kunna återbetala, men hur mycket kan jag inte uttala mig om i dag.

Fortfarande går det inte att säga exakt hur många av Panaxias omkring 4 000 kunder som drabbats av den misstänkta förskingringen.

Den märkliga hanteringen tros ha pågått sedan 2009. Från början har kunderna fått sina pengar på kontot efter två dagar, men sedan har tiden förlängts till tre, fyra och fem dagar eller mot slutet ännu längre.

Lars-Henrik Andersson har mycket utredningsarbete kvar, han och mellan tio och femton kolleger granskar bland annat hur revisorerna kunde godkänna räkenskaperna.

Samtidigt pågår en försäljningsprocess av tillgångarna i företaget, alltså till exempel leasingkontrakt och varumärket.

För att inte tappa för mycket i värde måste bolaget vara sålt inom någon vecka, säger Lars-Henrik Andersson.

– Är det inte det avvecklar vi. Men vi har goda förhoppningar om att vi ska sälja inom kort.

Har ni spekulanter?

– Ja, vi har en försäljningsprocess igång och det finns spekulanter i den processen, men därifrån till att vi lyckas sälja det, det kan jag inte lova, säger konkursförvaltaren Lars-Henrik Andersson.