Ny upptäckt tyder på att Jesus var gift

2:11 min

På en hittills okänd papyrusbit citeras Jesus när han nämner Maria Magdalena som sin fru och att hon kommer att bli hans lärjunge. Och frågan om Jesus levde tillsammans med en kvinna eller inte, är lika gammal som kristendomen själv.

Karen L. King, professor vid Harvarduniversitetet i USA, presenterade papyrusbladet i går vid en konferens om koptisk forskning. Utdraget kommer från en bok, skriven på 300-talet, (efter Kristus) säger hon.

– Det här är inget historiskt bevis för att Jesus hade en fru. Men det är ett tydligt bevis för att några kristna människor vid den här tiden trodde att Jesus hade en fru, säger Karen L King i ett teveinslag som ligger på Harvarduniversitetet hemsida.

Det har funnits många teorier genom årtusendena om Jesus civilstånd där olika uttolkare har hävdat att han var gift, homosexuell, ensamstående eller att han valde celibatet för att vara närmare gud.

– Den här nya papyrusbiten kan knappast sprida mer ljus över frågan, säger Karen L King.

– Det enda den kan göra är att visa att Jesus civilstånd diskuterades redan 300-400 år efter att han dog och att de kopplade ihop det med hur de själva levde: skulle kristna vara gifta eller inte?

Papyrusfragmentet ägs av en privat samlare som vill vara anonym, men som har lämnat det till Karen L King för granskning. Enligt flera experter som granskat det är det troligtvis inte en förfalskning.

Och Jörgen Magnusson, doktor i religionshistoria vid mittuniversitetet har på Ekots förfrågan gjort en egen översättning av den koptiska texten. Han säger att det är tydligt att texten handlar om Maria Magdalena och att hon omnämns Jesus hustru.

Han citerar:

– "Jesus sade till dem - lärjungarna får man förmoda - Hon är min fru. Hon kommer att bli min lärljunge. Även om människor bringa ont, men jag förblir med henne."

– Här ser vi att i vårt perspektiv, kommer det in i diskussionen om kvinnliga präster. Där finns det en liknande koppling: hon kan vara en lärjunge, eller apostel. En av de tolv.

Att man har hittat det här fragmentet. Hur kommer det att påverka forskningen i religionshistoria framöver?

– Vi blir lite säkrare på att det funnits människor som hävdar att Maria var hans fru. Det blir så slumpartat vad man hittar. Vi får in små, små pusselbitar bara och nu får vi en liten pusselbit till, säger Jörgen Magnusson, religionsvetare vid Mitthögskolan i Härnösand.