Koloniuppsägning överklagas

Gustavsviks koloniodlarförening vill inte godta tekniska nämnden uppsägning av markupplåtelserna för odlingslotterna på Talludden.
Föreningen anser att beslutet är formellt felaktigt och har överklagat det till länsrätten. Eftersom tekniska nämnden inte informerat föreningen om möjligheten att överklaga till länsrätten, ber föreningen att få återkomma med ytterligare handlingar som styrker överklagandet.