Rester efter svensk plundring i Warzawa

Marmorpelare och stenornament har hittats på bottnen av floden Wisla, som rinner genom Polens huvudstad Warzawa.

 Torka har lett till att vattenståndet i Wisla är lägre än på på 200 år.

Fynden på flodens botten tros härröra från mitten av 1600-talet då Sverige under Karl X invaderade Polen och plundrade Warzawa.

Svenskarna nöjde sig inte med ta guld, konst och värdeföremål, utan bröt även loss utsmyckningar från stadens stenhus.

Vad som sedan hände är inte klarlagt, men en teori är att svenskarna lastade sina skepp för tungt och att några av dem sjönk.

Pelarna och ornamenten kommer nu att visas upp på museum.