UTBILDNING

Utvärdering av högskolorna får IG

2:00 min

Sverige är för dåligt på att utvärdera universitet och högskolor. Det tycker ENQA, en europeisk organisation som jobbar för att göra det lättare att jämföra europeiska utbildningar. Om inte Högskoleverket bättrar sig inom två år kan de bli uteslutna.

För två år sedan beslutade regeringen om att införa ett nytt system för att utvärdera högskoleutbildningar. Högskoleverket kollar nu på vad studenterna har fått för resultat på examensarbeten och prov - vilket mäter kvaliteten på utbildningen.

ENQA, den europeisk medlemsorganisationen som arbetar med kvaliteten i högre utbildning och som ska göra det lättare att jämföra europeiska utbildningar mellan varandra, har beslutat att Sverige inte längre klarar av medlemsvillkoren.

Kraven som Sverige underkänns på handlar om att det inte går att skapa ett tillräckligt utvärderingssystem som bara fokuserar på studenters resultat på examensuppgifter. ENQA kritiserar även Högskoleverkets relation till regeringen, och menar att myndigheten inte är nog självständig. Kritiken gäller till största del om hur systemet skapades.

Sveriges förenade studentkårer, SFS, menar att det här skadar Sveriges anseende utomlands.

Utbildningsministerns statssekreterare skriver i en kommentar att det nya utvärderingssystemet med fokus på studenters resultat ligger fast, men att det kan bli aktuellt att komplettera systemet.

Högskoleverket har två år på sig att anpassa systemet till ENQAs kritierier.