EU skärper regler för att bekämpa korruption

2:43 min

För att bekämpa korruption i fattiga länder kommer europeiska företag i framtiden tvingas att noga redovisa när de betalar pengar till regeringar, till exempel i Afrika. Tidigare i år kom misstankar om korruption i miljardklassen när två Europeiska oljebolag fick rätten att utvinna olja utanför Nigerias kust.

Igår röstade EU-parlamentets rättsliga utskott för skärpta regler för företag inom till exempel gruv- och oljebranschen.

– För att undvika att pengarna kommer i fel händer, alltså landar i korruptionens svarta hål, vill vi ha en tydlig redovisning och en öppenhet, ökad transparens, om hur det här går till, säger EU-parlamentariker Cecilia Wikström (FP).

Men hur säker kan man vara på att det här är vattentätt? Det här är företag med enorma resurser, kommer de inte hitta vägar förbi en väg förbi det här om de känner att de behöver till exempel muta sig till ett kontrakt?

– Man kan aldrig lämna några garantier för att kriminalitet inte kommer förekomma, men vi har undanröjt så många öppningar för det som vi har kunnat, säger Cecilia Wikström.

För att minska risken för korruption beslutade USA:s kongress nyligen att amerikanska företag som utvinner råvaror tydligt måste redovisa när de gör utbetalningar på över 100 000 dollar till regeringar i andra länder.

EU följer nu efter, även om det återstår en del förhandlingar om formuleringarna i den nya lagen. EU-parlamentet vill ha skarpare regler än vad EU-ländernas regeringar hittills har velat. Skillnaderna handlar bland annat om tröskelvärdet för när europeiska storföretag måste redovisa utbetalningar och hur noggranna redovisningarna måste vara.

Dessutom vill EU-parlamentet utvidga regelverket så att det ska gälla även företag inom bank-, bygg- och telekombranschen.

– Vi har satt ribban högt, just för att vi ska kunna ha ett visst manöverutrymme, säger Cecilia Wikström.

I Sverige har det ju varit mycket debatt om Lundin Oil och de svenska journalisterna som fastnade i Ogaden-provinsen. Med de här reglerna på plats, i vilken mån kan man undvika liknande debatt i framtiden?

– Man kan aldrig spekulera över hur det hade varit med svenskarna i Etiopien om det här reglementet hade funnits på plats. Vi kan bara säga att i framtiden kommer det finnas en ökad insyn, och kanske inte samma behov av att ta reda på vad europeiska företag gör i utvecklingsländer. För det ska man lätt kunna se genom den transparens vi nu sätter på plats.

EU:s kommande lag välkomnas av miljontals människor i utvecklingsländer med stora naturtillgångar, enligt organisationen Transparency International, TI.

I ett pressmeddelande hävdar TI att de nya reglerna kommer minska möjligheten för en korrupt elit att lägga beslag på rikedomar i de här länderna.