Biodling i stan

11 min

75% av alla grödor i världen är beroende av att pollineras av bin, flugor, humlor och fjärilar. Men i dag har pollinatörerna det tufft och minskar i antal i världen och Sverige.  Gör vi inte något åt utvecklingen så kanske vi i framtiden inte kan äta samma saker som vi gör i dag. 

Biologerna Karolina Lisslö och Josefina Oddsberg bestämde sig för att göra något åt den här situationen. I dag placerar de ut bikupor i Stockholms innerstad för att öka pollineringen och väcka samtal om insekternas viktiga roll. Menys reporter följde med dem upp på taket på en galleria i Stockholm.