Ekot rapporterade direkt från Borgs pressträff

1:05 min

Finansminister Anders Borg höll en pressträff i Finansdepartementets bibliotek med anledning av budgeten för 2013 som släpptes i dag. Ekot rapporterade direkt på webben.

Det är fullt av journalister och fotografer på plats i Finansdepartementets bibliotek, där Anders Borg ska presentera innehållet i budgeten. "Investera för framtiden" heter årets budget. Anders Borg kommer nu in i lokalen.

– Vi är i ett bekymmersamt läge, säger Borg. Men vi har länder som Grekland, Spanien, Italien som är källor till nya orosvågor. Sverige visar sig vara mer stryktåligt än vi trott.

– Vi har en budget som är bland de starkaste i Europa. I ett sådant läge gäller det att vara försiktig, säger Borg och tillägger att Sverige har varit försiktigt.

Europa måste får en tillväxtorienterad ekonomi, enligt Borg, med långsiktig konkurrenskraft.

– Sverige har en stark position i Europa med stabila finanser. Det är stor skillnad från förra året. Vi har inte sett någon fortsatt försämring i offentliga finanser, och det finns en osäkerhet kring konjunkturutvecklingen, säger Borg.

Vi har fortsatt betydande säkerhetsmarginaler, enligt Borg. Vi landar i underskott på 2013, litet överskott 2014, sedan blir det ett betydande överskott 2015, säger Borg.

Sverige har en låg skuldnivå, en av de lägsta i Europa, och den har gått i rätt riktning, enligt Borg.

– Blickar vi framåt ser vi hur skuldnivån gradvis sänks.

Borg jämför hur Sverige står sig jämfört med andra länder. Vi har den starkaste budgeten jämfört med många andra länder, och bland den lägsta skuldsättningen jämfört med andra EU-länder.

– Vi ska förbättra tillväxtpotentialen i det här läget, säger Borg.

Anders Borg talar om några viktiga områden i budgeten.

– Vi gör kraftiga investeringar i infrastruktur. Särskilt gäller det drift och underhåll, och en tung kortsiktig satsning i basindustrin.

Borg tar upp regeringens satsning på forskning, som han beskriver som en tydlig satsning på toppforskning.

Sänkt bolagsskatt tas upp. Det är en skadlig skatt, enligt Borg och han säger att när denna förändring görs blir Sverige därmed ett attraktivt investeringsland.

Ungdomsarbetslösheten nämns av Borg. Mer av lärlingsutbildningar behövs, enligt finansministern.

På kort sikt dubbleras stödet för lärlingsprogrammen. Han talar om permanentat lärlingsstöd. Regeringen drar också upp utbildningsplatserna, mot bakgrund av att arbetslösheten biter sig fast på kort sikt, enligt Borg. 

Finansminister Anders Borg tar upp de fördelningspolitiska satsningarna som görs i budgeten.

– Regeringen höjer barntillägget i studiemedlen, höjer bostadstillägget för ogifta pensionärer, höjer grundnivån i föräldraförsäkringen, sänker skatten för pensionärer. Detta innebär att den samlade effekten är att vi gör en förstärkning för dem med lägst inkomster, säger Borg.

Men han betonar att över 70 procent i budgeten ligger på infrastruktur, forskning och innovation och sänkt bolagsskatt.

Budgeten präglas av ansvar, enligt Borg.

– Skulden fortsätter att sjunka. Sverige har betydande säkerhetsmarginaler.

Nu övergår pressträffen till frågestund, där Borg får frågor om satsningar kan dras tillbaka, om ekonomin inte går som tänkt.

– Det bedömer jag som orimligt, säger Borg.

Borg får frågor om sänkt pensionärsskatt.

– Det är en måttlig sänkning av pensionärsskatten, säger Borg. Av statsfinansiella skäl måste vi vara försiktiga.

Blir det ett femte jobb-skatteavdrag under mandatperioden?

– Vi får se vilka behov som finns, vill inte ge mig in på det, svarar Borg.