Brist på deltidsbrandmän på norr

Det är fortfarande ont om deltidsbrandmän på Gotland, trots att räddningstjänsten gick ut med en stor rekryteringskampanj i höstas. I Fårösund fattas tre personer och i Slitekåren är fem av 22 tjänster vakanta.
Deltidsbrandmännen har fem minuter på sig att komma till stationen vid ett larm, så de måste både bo och jobba på orten. Det här blir ett problem i Slite eftersom många jobbar i Visby, tror Tomas Olsson, ansvarig för deltidsbrandkåren i Slite. Tjänsterna är utannonserade och ansökningstiden går ut den andra april.