Varning för mässlingsepidemi

Smittskyddsinstitutet varnar för att det kan bli mässlingsepidemi. Detta efter att allt fler föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn mot mässling, påssjuka och rödahund.
Föräldrar som är oroliga för vaccinets bivekningar avstår från vaccinering. Eva Lindhuse-Lindén är smittskyddsläkare i Nusjukvården och hon säger att i vissa kommuner i vårt område vaccineras bara 70% av barnen. -Det är oerhört dåligt och allvarligt, säger Eva Lindhuse-Lindén. Kommer smittan finns en stor grupp unga och barn, som kommer att vara drabbade av mässlingen, som är en oerhört smittsamsjukdom. De riskerar också att drabbas av de allvarliga komplikationer som kan följa med mässlingen. I Danmark där vaccineringen också sjunkit, har de haft en mässlingsepidemi och i Irland dog fyra barn efter ett mässlingsutbrott.