Doftljus kan vara skadliga för hälsan

Prylar som skapar behagliga dofter inomhus är inte alltid så trevliga som de kan verka. En europeisk genomgång av ett stort antal kemiska doftförbättrare visar att många av dem innehåller alltför höga halter av skadliga ämnen.

Det är framförallt förekomsten av ämnena bensen, formaldehyd och styren som är oroande, säger Bert-Ove Lund, toxikolog vid Kemikalieinspektionen.

– Effekter som man kopplar till de här ämnena är ju till exempel att bensen och formaldehyd kan vara cancerframkallande, styren är väl inte känt för cancer, men hud- och ögonirriterande och den kan ge effekter på syn, hörsel och nervsystemet. I alla fall i djurförsök, säger han.

Syntetiska kemikalier
Det är den europeiska konsumentbyrån BEUC som har undersökt 76 olika doftförbättrare, eller luftfräschare, som de också kallas. Varorna har inhandlats runt om i Europa. Det handlar om olika typer av till exempel doftljus, vätskor, geléer och sprayer som människor använder i sina hem eller kanske i sina bilar för att skapa väldoft.

Det må lukta gott, men det finns bekymmer: Ett stort antal av produkterna visade sig innehålla syntetiska kemikalier som inte borde finnas där.

Kontrollen av kemiska substanser är hård i Sverige och inom EU, men doftförbättrare klassas inte som kemiska substanser utan kort och gott som produkter och då blir regelverket genast mycket svajigare.

– Det finns ju ingen kontrollfunktion för sådana här produkter utan man hoppas ju att producenterna har sett till att det är säkra produkter, säger Bert-Ove Lund.

Varför finns det ingen kontrollfunktion?

– Det finns över huvud taget inget kontrollsystem på förhand för produkter utan det är upp till producenterna att se till att det är säkra produkter de har.

Kemikalieinspektionen ska granska
Exakt vilka av de undersökta doft-attiraljerna som finns att köpa i svenska butiker är svårt att belägga. Varorna har olika namn i olika länder. Men nästa år drar Kemikalieinspektion igång en större granskning av vad man idag betecknar som något av en oreglerad djungel.

Toxikologen Bengt Ove Lund är för sin del redan klar över att han inte tänker skaffa sig någon luftfräschare hemma.

– Nej det skulle jag inte göra. Även om koncentrationerna sannolikt är väldigt låga, så känns det ju inte som någon särskilt nödvändig exponering. Om det nu dessutom är så pass klart belagt farliga ämnen som finns i produkterna. Så jag skulle nog vara försiktig, säger han.

Anders Pontara
anders.pontara@sr.se