Stora besparingar inom spansk forskning

1:48 min

Den ekonomisk krisen slår till också mot spansk forskning. Spanska staten ska spara drygt 20 procent av sin forskningsbudget i år, och universiteten i landets 17 regioner sparar också. Resultatet är att forskningstjänster dras in, stipendiater får inte fortsätta och pengar hålls inne från pågående forskningsprojekt. Allt som inte är löner bantas i första hand och det kan drabba till exempel labbresurser.

De goda åren för spansk forskning är definivt över. Åren 2000-2008 steg forskningsanslagen kraftigt, men sedan tre år tillbaka är det stopp. Och i år kom den nya höger-mitten-regeringen med en rejäl bantning i budgeten, till följd av . Man räknar med att neddragningen är 22,5 procent, jämfört med bantningen generellt i statsbudgeten som är 16 procent.

Att forskarna får betala dyrt under den ekonomiska krisen, retar forskarna. Några har startat en namninsamling på nätet. I våras fick man 27.000 forskare att skriva under på det öppna brevet, där man kräver att staten ska hålla forskningen skadelös (något EU rekommenderar) i ekonomiska kristider.

Värst är kanske att många stipendiater, som lockats tillbaka från utlandet, nu inte får fortsätta eller få anställning, med en förväntad forskarflykt som följd. - Jag lämnar landet, återvänder till USA, säger Amaya Moro-Martin, astrofysiker.

Regeringen säger att nu måste spjutspetsforskningen prioriteras och staten måste motverka dubbelarbete, dvs. att forskare sysslar med samma forskningsfält på många ställen i landet, inom t.ex biomedicin.