Sydkraft sänker inte priset nu

Elbörsen NordPol har sänkt sina priser med 25 procent, och tre av de fem största elbolagen följer efter med prissänkningar.
Men Sydkraft planerar inte någon sänkning för sina abonnenter. - Däremot ska vi göra en översyn av priserna, säger Per Eliasson som är vd på Sydkraft Försäljning. Förra året höjdes elpriserna med 40 procent för dem som har elabonnemang med fast pris. Men nu har det varit ett nederbördsrikt år och det är avgörande för elpriset. Men på Sydkraft är man försiktigt. Per Eliasson anser att riskerna fortfarande är stora. - Och de som nu har sänkt priset ligger fortfarande över de priser som Sydkraft tar ut. Men vi gör som sagt en översyn. Och fortsätter elen att bli billigare kommer det givetvis våra kunder till del under våren.