Rosengren bekräftar Teliasamtal

Även näringsminister Björn Rosengren bekräftar att det förs samtal om en fusion mellan Telia och finska Sonera.
Båda bolagen har också bekräftat att samtal pågår. Uppgiften har lett till kursuppgång både i Helsingfors och Stockholm. Det var den finländske statsministern Paavo Lipponen som satte igång den senaste rykteskarusellen genom ett uttalande i en intervju i finsk radio, där han kort svarade att fusionssamtalen hade återupptagits igen. Båda bolagen har ju staten som sin störste ägare. Om fusionen blir av skulle det bli en nordisk jätte med resurser att konkurrera med de största på kontinenten, som British Telecom och Deutsche Telekom.