Få privatekonomiska satsningar i årets budget

1:34 min

I dag presenterar regeringen höstbudgeten och de viktigaste statsningarna går bland annat till sänkt bolagsskatt, till forskning och vägar och järnväg. När det gäller familjernas ekonomi, är däremot nyheterna denna gång få. De satsningar som görs på familjeområdet berör mest utsatta grupper.

– Det här är en budget för mera riktade insatser, specifika grupper. Det är inte några generaella förändringar för hushållen. Vilket man ju också kan säga att vi kan vara tacksamma över att det inte blir några försämringar naturligtvis om man tittar på hur det kan se ut i övriga Europa, säger Ylva Yngvesson som är chef för institutet för privatekonomi på Swedbank.

En av de grupper som får lite pengar är pensionärerna.

– 170 kronor i månaden, det är ju reda pengar då som inte beskattas plus då att det är flera som kommer att få lite sänkt skatt. Kanske runt en 50-lapp som man har aviserat. Så drygt 200 kronor i månaden.

Men så här var reaktionerna bland pensionärerna själva när den sänkta pensionärsskatten blev känd.

– Nej, jag tycker det är dåligt med 50 kronor. Jag tänker på de som är lågavlönade, som har en väkldigt liten pension.

– Det känns lite som politisk kosmetiska faktiskt.

En grupp som kan gynnas av dagens budget är unga familjer som inte hunnit bli etablerade på arbetsmarknaden men fått barn. Regeringen höjer ju garantinivån i föräldraförsäkringen.

– Det kan vara så att det handlar om en 1000-lapp till i månaden för en hel månad som man kan ha att disponera och det är klart att det kan ha stor betydelse, säger Ylva Yngvesson.

Även familjer med socialbidrag, som numera heter försörjningsstöd, kan glädjas över att till exempel barnen kommer kunna jobba mer utan att bidraget påverkas.

– Det är en höjning av vad den gräns på vad ungdomarna kan tjäna på till exempel ett sommarjobb som inte kommer att påverka försörjningsstödet. Det här är ju en viktig förändring.