Regeringen: 2012 blir mörkt – sen ljusnar det

2:13 min

Regeringen är osäker på hur konjunkturen utvecklar sig de närmsta åren men räknar ändå med en vändning och kraftig återhämtning under 2014. Det framgår av höstbudgetens finansplan som Ekot läst.

Regeringen tror att 2012 blir ett fortsatt mörkt år för den svenska ekonomin med låg tillväxt, på 2,7 procent. 

Men redan nästa år börjar en återhämtning och 2014 väntas ekonomin tuffa på med en tillväxt på hela 3,7 procent.

Även de dystra arbetslöshetssiffrorna spås ljusna rejält, och sjunka från 7,5 procent nästa år till 6,7 procent 2014. Ekonomin kommer att gå med underskott i år och nästa år, och staten blir tvungen att låna. Men 2014 vänder underskottet i statsfinanserna upp igen, till ett plus på 0,3 procent.

Statskulden ökar tillfälligt i år och hamnar på 31,3 procent av BNP, men minskar igen till följd av de väntade överskotten från 2014, och genom att försäljningarna av statens aktieinnehav fortsätter.

I finansplanen presenterar finansdepartementet och finansminister Anders Borg i stort samma siffror som på Harpsund för ett par veckor sedan. Här står också om de stora investeringar som redan presenterats i form av så kallade budgetsläpp. Högre anslag till vägar, järnvägar och forskning. Fler lärlings- och utbildningsplatser inom yrkesprogrammen, sänkt bolagskatt och sänkt skatt till pensionärer tillexempel.

Regeringen räknar med att satsningarna sammantaget gör att antalet sysselsatta blir 17 000 fler 2014 än vad som annars hade blivit fallet. Men eurokrisen gör bedömningarna av ekonomin svåra. Och om det går sämre kommer också underskottet tillåtas bli ännu större. 

Men samtidigt är en rad av satsningarna inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken tillfälliga. Av närmare 17 000 platser 2013 blir bara knappt 5 000 extra årsplatser kvar 2016.

Framförallt är det utbildningsplatser inom yrkesvux, yrkeshögskolan, folkhögskolan men också extra platser inom universitet och högskola som försvinner. Däremot ökar och permanentas platser i civil och högskoleingenjörsutbildningarna.