Budgeten: Gömda barn får laglig rätt till skola

2:06 min

Från och med nästa sommar får papperslösa och gömda barn laglig rätt att gå i skolan. Det här har regeringen och Miljöpartiet kommit överens om. Det framgår av budgeten som presenteras i dag. 

– Det är väldigt viktigt eftersom barns rätt till skola gäller alla oavsett varifrån de kommer, säger Maria Ferm är Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson.

Uppskattningsvis finns det mellan 2 000 och 3 000 barn i Sverige vars familjer räknas som papperslösa och gömda. Det är familjer som gömt sig efter avsisningsbesked eller som rest in i Sverige och aldrig sökt uppehållstillstånd.

I dag är det frivilligt för kommunerna att låta barnen gå i skolan och ingen vet hur många skolor som erbjuder skolgång. Redan för ett och ett halvt år sen enades Miljöpartiet och regeringen i den migrationspolitiska överenskommelsen om att barnen ska få rätt att gå i skolan, men nu är det klart att det blir från 1 juli 2013.

Kommunerna får 25 miljoner kronor nästa år för att bekosta reformen.

– Det är så självklart att barn inte ska behöva lida mer än vad de redan gör, om de är papperslösa. De ska så klart få den möjligheten att få gå i skolan.

Hur ska polisen arbeta när de samtidigt har till uppgift att utvisa de här familjerna som inte har rätt att vara i Sverige?

– Alla detaljer kring hur det ska gå till kommer vi så klart att gå igenom i ett senare skede när det tas fram lagrådsremisser och liknande, säger Maria Ferm.

Vilka signaler ger det till personer som kommer hit och är papperslösa nu när barnen kommer att ha lagstadgad rätt att gå i skola samtidigt som de egentligen har ett utvisningsbeslut?

– Signalen till alla människor som nu kan få rätt till sjukvård eller rätt att gå i skola handlar så klart om att vi respekterar mänskliga rättigheter. Att vi ser mänskliga rättigheter som överordnat, säger Maria Ferm.

I somras blev det efter flera års förhandlingar mellan Miljöpartiet och de fyra allianspartierna klart att gömda och papperslösa även ska få rätt till subventionerad vård på samma villkor som asylsökande, och där moderaterna varit emot generösare regler.

Även skolgång för papperslösa har varit en fråga där just moderaterna varit motståndare.

– Det har handlat om att både ge och ta får båda parter, regeringen likaväl som Miljöpartiet. Det är den samlade helheten som är det centrala, säger den moderate migrationsministern Tobias Billström