19 miljoner till EU-projekt

Regeringen har beslutat att anslå 19 miljoner för landsbygdsutveckling.
Projekten bedrivs över hela landet av tolv olika lokala arbetsgrupper. Tre av arbetsgrupperna verkar i Jönköpings län. Projekten Sommenbygd och Astrid Lindgrens hembygd fick 1,5 miljoner kronor vardera och Smålandsgruppen FGH beviljades 1,8 miljoner för det fortsatta arbetet. Projekten bedrivs inom det som kallas Leader+, ett EU-initiativ för att stärka och utveckla landsbygden. De startade sitt arbete 2001 och ska pågå till 2008