Svårt för finskspråkiga äldre

De finskpråkiga äldre får inte hjälp på sitt modersmål i den omfattning som de har behov av, visar en enkätundersökning som gjorts bland finsktalande äldre i Västerås.
Bakom undersökningen står den ideella föreningen Mälarhemmet som driver frågor om finskspråkig äldredomsorg, och den som genomfört den är föreningens vice ordförande Eira Gunnarsson och hon ger ett exempel på hur situationen för en äldre finländare kan se ut: ''Jag träffade till exempel en kvinna som inte kunde någon svenska, och som hade mycket värk. Varje förflyttning gjorde ont, men hon kunde inte tala om hur de skulle lyfta henne eller hur de skulle göra för att det inte skulle göra så ont'', säger Eira Gunnarsson. Undersökningen har genomförts med stöd av Västerås stift och Västerås stad, och nära 300 finsktalande äldre har svarat på enkäten. Undersökningen visar bland annat att många finsktalande inte nyttjar hemtjänsten på grund av språksvårigheter och att många är i behov av att få information om äldreomsorgen på sitt eget modersmål, och förutom att det behövs mer tvåspråkig hemtjänstpersonal är också behovet av ett finskpråkigt boende stort. 80 procent av av de som svarade på undersökningen vill redan idag eller senare få en plats på ett finskpråkigt äldreboende och 14 personer har önskemål om att redan nu flytta till ett tvåspråkigt servicehus eller seniorhem. Behovet lär också öka: bara under de senaste tio åren har antalet finländare som är 65 år eller äldre fördubblats och idag bor det omkring 1300 äldre finländare i stan. Kari Songer är sekreterare i föreningen Mälarhemmet som planerar att bygga ett tvåspråkig äldreboende och han hoppas att enkätresultaten nu ökar pressen på Västerås stad att ta de finskpråkiga äldres behov på större allvar: ''Enkätundersökningen är ju ett sätt att väcka debatt om de här frågorna, väcka beslutsfattarna om att här måste man göra något'', säger Kari Songer till P4 Västmanland.