Kristet spår i Skara diskuteras

Förslaget från kyrkan om att införa kristna klasser i den kommunala skolan i Skara ska behandlas av barn- och utbildningsnämnden. Politikerna i nämnden är nyfikna på förslaget och har stämt möte med Skara domkyrkoråd.
Förslaget från kyrkorådet går ut på att en klass i varje årskurs på Källeskolan ska ha en kristen inriktning, ett så kallat kristet spår. I dag finns en förskola med kristen profil i Skara, men domkyrkopartiet som står bakom det här förslaget vill att det ska finnas ett kristet alternativ även i skolan. -Det ska vara en klass där man kan prata om Gud på ett naturligt sätt. Kanske skulle man kunna be morgonbön också. I övrigt skulle utbildningen vara den samma, säger Mats Lundberg i Domkyrkopartiet. Nu ska barn och utbildningsnämnden alltså titta närmare på förslaget som nämndens ordförande Lars Johansson beskriver som intressant men som också kan komma att innebära problem: -Alla elever på kyrkan är ju inte medlemmar i Svenska kyrkan. Källeskolan är ju en mångkulturell skola och det kan innebära problem som vi då måste lösa, säger Lars Johansson.