Magdalena Andersson (S): "Budgeten spretig"

2:02 min

Samtliga oppositionspartier är kritiska till den budget som finansminister Anders Borg presenterade i dag, inte minst Socialdemokraterna som kritiserar regeringen för att basera sina kalkyler på önsketänkande.

Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson, saknar åtgärder mot arbetslösheten i budgeten och ifrågasätter om regeringen håller sig inom det finanspolitiska ramverket.

Hon tycker att regeringens budget är väldigt spretig, och säger att det är valtaktikern Anders Borg som nu klivit fram.

– Det är uppenbart att det är valtaktikern Anders Borg som fått kliva fram och ekonomen Anders Borg som fått kliva tillbaka, säger Magdalena Andersson.

Oppositionen har ju tidigare kritiserat regeringen för att inte satsa i oroliga tider, nu gör man det, vad är problemet?

– Det är ju inte bra att göra fel två gånger. Många menar att regeringen borde investerat mer förra året, och den kritiken kan jag dela. Men i år investerar och satsar regeringen mer, och framför allt lånar man till stora skattesänkningar som ekonomiska bedömare menar gör att man inte håller sig inom de ekonomiska ramarna, säger Magdalena Andersson.

Hon saknar satsningar på att få ner arbetslösheten och anser att regeringen ökar det gap hon ser mellan arbetslösa och arbetsgivares behov av arbetskraft, och anser att sänkningen av bolagsskatten är för hög.

– Den har ingen konjunkturstimulerande effekt, utan det man gör är att låna till en stor skattesänkning och det måste man sätta ett stort frågestecken kring.

Hur mycket bolagsskatten borde sänkas istället, kan Magdalena Andersson inte svara på i dag. Det kan däremot Per Bolund, Miljöpartiet som vill se en sänkning med en procentenhet, alltså betydligt mindre än regeringen föreslår.

Anders Borg presenterar en glädjekalkyl, anser Per Bolund.

– Det vi tycker är problemet är att man överskattar den ekonomiska utvecklingen och man har mycket mer positiva prognoser än vad de flesta andra bedömare har. Man tror också att arbetslösheten kommer gå ner mycker snabbare än vad andra tror. Att basera ett reformutrymme och en ekonomisk budget på en glädjekalkyl är inte en hållbar ekonomisk politik.

Sverigedemokraterna kritiserar också regeringen för att lägga fram en spretig budget och Ulla Andersson, Vänsterpartiet skulle inte ha velat se någon sänkning av bolagsskatten alls.

– Det är ju sänkningen av bolagsskatten som enbart går till att öka storbolagens och bankernas vinster, säger hon.