Kyrkoprotest mot homoadoption

Nu kommer en vädjan till regering om att dra tillbaka förslaget om rätten för homosexuella att prövas som adoptivföräldrar.
Vädjan kommer från Sveriges frikyrkosamråd som anser att det ännu saknas kunskaper om hur barn som adopteras av homosexuella senare utvecklas.